Lees- en spellingbegeleiding voor schoolgaande jeugd en volwassenen

Scholieren die wat meer oefening nodig hebben bij het lezen en spellen, kunnen bij Den Bramel terecht voor lees- en spellingbegeleiding. Tijdens de eerste begeleiding onderzoeken we op welk niveau de scholier zich bevindt. Hierdoor kan het oefenmateriaal op maat worden aangeleverd. Na elk consult krijgt de scholier oefenwerk mee naar huis dat aansluit bij zijn of haar leerbehoefte. Dit werk wordt vooraf besproken zodat de scholier thuis zelfstandig aan de slag kan. Na verloop van tijd wordt bekeken of het niveau naar verwachting is gestegen of dat er een nieuw plan van aanpak gemaakt dient te worden.

Vanzelfsprekend zijn ook volwassenen van harte welkom om hun lees- en spellingniveau bij te scholen. In feite zal de begeleiding op dezelfde werkwijze verlopen zoals bij de scholieren.